Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov

Pravidelná setkání

Biblické hodiny mají za cíl rozhovor nad Biblí. Setkání jsou otevřená všem generacím, důležitá je otevřenost k naslouchání slovům Bible i slovům druhých. Hlavní otázky našich setkání: Co vlastně Bible říká? Jak se svědectví Bible dotýká našich životů? Kde jsme my a kde Bůh?

Biblické hodiny Ústí nad Orlicí jsou jednou za dva týdny na faře CČSH v úterý od 14.30h.

Biblické hodiny ve Džbánově jsou jednou za měsíc na faře od 17h.

Podrobněji viz Sborová oznámení.