Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov

Sborová oznámení 11.3. 2018

V úterý bude biblická hodina v Řetůvce od 14h.

Ve středu se koná biblická hodina v Ústí – od 10h v domově důchodců.

Ve středu bude také schůze staršovstva – od 18h ve Džbánově.

Příští neděli budeme mít společnou bohoslužbu pro obě části sboru od 9h ve Džbánově. V rámci bohoslužby proběhne sborové shromáždění. Seznam členů s hlasovacím právem a výkaz o hospodaření najdete na stole u vchodu.

Sbírka do košíčku je určena na potřeby sboru. Do sklenice můžete přispět na projekt Diakonie – na rozšíření jejích služeb v uprchlickém táboře v Jordánsku.

K dispozici jsou letáky Jeronýmovy jednoty.

Narozeniny v nadcházejícím týdnu:
Martin Lásko ze Zálší