Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov
Sborová oznámení 11. 11. 2018

Děkujeme za vedení dnešních bohoslužeb br. Markovi (s. Hurytové).

Příští neděli 18.11. budou bohoslužby na obou místech v obvyklou dobu, povede je s. farářka Kukuczková. Další neděli bude u nás sloužit br. Skalický z Letohradu.

Sborový program v týdnu:
Náboženství – v pondělí v 16.15 hodin na faře ve Sloupnici
Konfirmační příprava – ve čtvrtek v 18 hodin na faře ve Sloupnici

Biblická hodina  bude  toto úterý 13.11. od 17 hodin ve Džbánově a v následujícím týdnu ve středu 21.11. od 17 hodin na husitské faře v Ústí.

Včera se uskutečnilo v Chrudimi zasedání konventu chrudimského seniorátu, za náš sbor byli přítomni br. Marek a s. Lásková (podat informaci).

Dnes  od 14 hodin je ve Džbánově setkání staršovstev z okolních sborů. Hostem bude farářka Tabita Landová,  vnučka našeho faráře Blahoslava Pípala, která bude přednášet na téma: „Bohoslužby v ČCE:  minulost – přítomnost – budoucnost“.  Zvu Vás k hojné účasti na tomto setkání.

Na příští neděli 18. 11. od 14 hodin jsme srdečně zváni do Sloupnice na přednášku Martiny Karlíkové na téma: „Sloupenští evangelíci v posledních 100 letech“.

Je možno zakoupit Evangelický kalendář a  Na každý den 2019 – jeden kus je za 125 Kč.

Sbírka dnešní neděle je  určena na potřeby sboru.

Rodina Pokorných ze Džbánova darovala při pohřbu maminky Marie Pokorné dar na potřeby sboru 5.000 Kč. Za dar děkujeme.

Narozeniny v nadcházejícím týdnu slaví:

 

Přejeme jim hodně zdraví a Božího  požehnání.


Sborová oznámení 4. 11. 2018

Vítáme u nás br. administrátora Petra Peňáze a děkujeme za vedení dnešních bohoslužeb.

Příští neděli 11.11. budou bohoslužby na obou místech v obvyklou dobu, budou to bohoslužby čtené, v Ústí nad Orlicí je povede br. Marek a ve Džbánově s. Hurytová.  Další neděli 18.11. bude na obou místech našeho sboru sloužit s. farářka Kukuczková.

V pátek jsme se ve džbánovském kostele rozloučili se sestrou Marií Pokornou ze Džbánova, která zemřela minulou neděli ve věku nedožitých 79 let.

Sborový program v týdnu:
Náboženství – v pondělí v 16.15 hodin na faře ve Sloupnici
Konfirmační příprava – ve čtvrtek v 18 hodin na faře ve Sloupnici

V sobotu 10.11.2018 se uskuteční v Chrudimi zasedání konventu chrudimského seniorátu.

Dnes jsme zváni do sboru v Brandýse nad Orlicí  na  přednášku ke stému výročí republiky - od 14 hodin tam bude přednášet Jan Dobeš na téma: „Československo – životaschopný koncept nebo utopie?“

Příští neděli 11.11.2018 bude u nás od 14 hodin setkání staršovstev z okolních sborů. Hostem bude farářka Tabita Landová,  vnučka našeho faráře Blahoslava Pípala, která bude přednášet na téma: „Bohoslužby v ČCE:  minulost – přítomnost – budoucnost“.  Zvu Vás k hojné účasti na tomto setkání. Bude potřeba napéci drobné pečivo na posezení po přednášce.

Seniorátní mládež a na ni navazující florbalový turnaj bude v Pardubicích od pátku 9.11.- do soboty 10.11. 2018.

Schůze staršovstva bude ve středu 14.11.2018 od 17 hodin ve Džbánově.

Je možno zakoupit Evangelický kalendář a  Na každý den 2019 – jeden kus je za 125 Kč

Sbírka dnešní neděle je celocírkevní a je určena na jubilejní toleranční dar pro Jeronýmovu Jednotu.

Narozeniny v nadcházejícím týdnu slaví:

Přejeme jim hodně zdraví a Božího  požehnání.