Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov

Sborová oznámení 12. září 2021

Sestry a bratři, přijměte ohlášky patnácté neděle po sv. Trojici.

Předně děkujeme za službu našemu dnešnímu hostovi, Petru Slámovi z Evang. teologické fakuty UK. Bratr Sláma bude mít i dnešní přednášku po bohoslužbách. Těšíme se na ni.

Narozeniny v tomto týdnu má:

Všem oslavencům přejeme vše dobré od Hospodina.
Program na tento týden:

Příští neděli neděli budou pravidelné bohoslužby na obou místech sboru. To znamená v 8.30 v Ústí a v 10 ve Džbánově. Ve Džbánově budeme mít radostnou událost a sice křest malého Denise Coufala.

Vzadu je přihláška na konfirmační cvičení. Letos bychom chtěli otevřít novou skupinu.

Děti se mohou hlásit na náboženství. Bude s vysokou pravděpodobností letos opět v pátek od 16h.

Poslední víkend v září 24. 9. bude velké setkání mládeže v Táboře. Je potřeba se přihlásit. Kdo by chtěl jet, přihlaste se br. faráři. (Vhodné i pro mladší mládež a konfirmandy.)

Chrámová sbírka na Evangelickou akademii vynesla 1250Kč.
Stále také sbíráme peníze na evangelické zpěvníky. Můžete tak učinit přímo pokladním
nebo na sborový účet.
Děkujeme všem dárcům.

Pozvánka z Bučiny: příští týden budou mít v neděli odpoledne sborové setkání s Mikulášem Vymětalem, při kterém Libor Chaloupka představí i svou postilu. Začínají ve 14h.

Pěknou neděli přejeme.