Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov

Sborová oznámení 16. 9. 2018

Děkujeme za vedení dnešních bohoslužeb s. jáhence Běťákové.

Příští neděli budou bohoslužby na obou místech v obvyklou dobu, na obou místech sboru je povede senior Jakub Keller z Horní Čermné.

Setkávání dětí, konfirmandů a biblické hodiny budou od října.  Náboženství a konfirmační cvičení bude na faře ve Sloupnici. Náboženství  v pondělí - prozatím čas stanoven na 16.15 hodin  a konfirmační cvičení ve čtvrtek v 17.30 hodin. Rodiče a prarodiče prosím, aby na to pamatovali a děti do Sloupnice zavezli. Pamatujte na to, prvotní je náš zájem, místo, den a čas se budou dále upřesňovat. Biblické hodiny začnou také od října, ve Džbánově budou asi v úterý, v Ústí nad Orlicí ve středu – přibližně od 17 hodin.

Ve dnech 12. až 14. října 2018 v našem sboru  ve Džbánově bude probíhat podzimní seniorátní setkání mládeže z celého našeho seniorátu. Zveme všechny dorůstající i odrostlejší mládežníky, aby se tohoto setkání zúčastnili.

Příští středu 19.9.2018 od 16 hodin se uskuteční  v rámci dne Orlickoústecké nemocnice ekumenická bohoslužba v kapli nemocnice. Náš sbor tam bude zastupovat administrátor br. f. Peňáz. Věnujte tomu prosím pozornost, domluvíme se, kdo se této bohoslužby může zúčastnit a jak tam pojedeme.

Ve dnech 27. až 30. září 2018 budou v Pardubicích celocírkevní oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické s bohatým programem - v kostele, v kongresovém centru IDEON, na Pernštýnském náměstí a jiných místech Pardubic. V sobotu 29. září budou od 10 hodin na Pernštýnském náměstí celocírkevní slavnostní bohoslužby. Vzadu v kostele je umístěn podrobný program na všechny čtyři dny oslav -  je pestrý, zahrnuje koncerty, filmy, modlitby, přednášky, procházky po Pardubicích s výkladem, programy pro děti a další.

Narozeniny v nadcházejícím týdnu slaví:

Věra Pelačíková z Jehnědí a Jaroslava Šafková (70 let) ze Džbánova.

Přejeme jim hodně zdraví a Božího  požehnání.


Sborová oznámení 9. 9. 2018

Děkujeme za vedení dnešních bohoslužeb s. Samoleové (Jeništové).

Příští neděli budou bohoslužby na obou místech v obvyklou dobu, na obou místech sboru je povede jáhenka Naďa Běťáková.

Ve středu 5. září 2018 byla ve Džbánově schůze staršovstva. Zabývali jsme se mimo jiné materiálem zaslaným do sborů ohledně nových bohoslužebných forem, které reagují na změny, kterými i naše církev prochází, jednou z nich je například posun rázu bohoslužeb „od přednášení ke slavení“ – tímto materiálem se budeme zabývat i dále. Dále jsme hovořili o organizaci setkávání dětí, konfirmandů a o biblických hodinách - vše je na domluvě, biblické hodiny budou od října ve Džbánově asi v úterý, v Ústí n.O. ve středu, konfirmační cvičení ve čtvrtek a náboženství v pátek – vše kolem 17. hodiny. Pamatujte na to, prvotní je náš zájem, den a čas se budou upřesňovat.

Dnes jsme zváni na sborovou slavnost do Potštejna. Bližší informace jsou vzadu v kostele.

Evangelický sbor ve Dvakačovicích srdečně zve na bohoslužby ke 100. výročí ČCE a Československé republiky v neděli 16. září 2018 od 9.00 hod. Jako host bude kázat biskup  Církve československé husitské z Hradce Králové Pavel Pechanec.

Ve středu 19.9.2018 od 16 hodin se uskuteční  v rámci dne Orlickoústecké nemocnice ekumenická bohoslužba v kapli nemocnice. Náš sbor tam bude zastupovat administrátor br. f. Peňáz. Věnujte tomu prosím pozornost, domluvíme se, kdo se této bohoslužby může zúčastnit a jak tam pojedeme.

Ve dnech 27. až 30. září 2018 budou v Pardubicích celocírkevní oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické s bohatým programem - v kostele, v kongresovém centru IDEON, na Pernštýnském náměstí a jiných místech Pardubic. V sobotu 29. září budou od 10 hodin na Pernštýnském náměstí celocírkevní slavnostní bohoslužby. Vzadu v kostele je umístěn podrobný program na všechny čtyři dny oslav -  je pestrý, zahrnuje koncerty, filmy, modlitby, přednášky, procházky po Pardubicích s výkladem, programy pro děti a další. Také o tomto se potřebujeme domluvit, kdo se může zúčastnit a jak tam pojedeme.
Sbírka dnešní neděle  je určena na potřeby sboru.

Narozeniny v nadcházejícím týdnu slaví:

Přejeme jim hodně zdraví a Božího  požehnání.