Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov

Bohoslužby

jsou ohniskem sborového života a místem, kde skrze Boží Slovo a svátosti přijímáme odpuštění, povzbuzení, posilu a naději do všedního života.

 

Kdy a kde: každou neděli a o svátcích

od 8:30 v Ústí nad Orlicí (modlitebna CčsH, Sychrova ulice)

od 10:00 ve Džbánově (zima - modlitebna, léto - kostel)

každou druhou neděli v měsíci (vyjma prosince, července a srpna) jsou ve Džbánově bohoslužby pro malé i velké, jinak se koná paralelně s bohoslužbami nedělní škola pro děti