Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov

Kdo jsme

Jsme tradiční evangelický sbor tvořený ze tří čtvrtin lidmi z venkova (Džbánov, Voděrady, Jehnědí, Řetůvka, Zálší) a z jedné čtvrtiny lidmi z města (Ústí nad Orlicí). Máme 200 členů, z toho se průměrně 30 bratří a sester účastní nedělních bohoslužeb. Hlásíme se k tradici české (utrakvismus, Jednota bratrská) a evropské (Luther, Kalvín) reformace. Jsme však otevřeni všem křesťanům i hledajícím.

Přijďte a přesvědčte se! (viz Pravidelný program)

 

Správním orgánem farního sboru je staršovstvo. Jeho hlavním posláním podle Církevních řádů a zřízení ČCE je „osobním příkladem a společnou službou pečovat o křesťanský život ve sboru". O křesťanský život v našem sboru pečují tito presbyteři a presbyterky: Mgr. Ladislav Havelka (farář), Ing. Anna Jeništová, Ing. Hana Lásková (kurátorka), MUDr. Jan Marek, Věra Pelačíková, Hana Přívratská, Jan Rozlílek, Ing. Jaroslav Samoel, Věra Slavíková, Miriam Sýkorová, Ing. Jaromír Vyskočil.

 

 

Náš sbor je součástí Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické .