Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov
Džbánov, 18. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři,

i v tomto čase, prosím, nezapomínejme na potřebné a naše církevní sbírky. V současné době stále probíhá postní sbírka na Diakonii, na její bohulibý projekt v zahraničí viz. zde: https://postnisbirka.diakonie.cz/.

Přispívejte, prosíme, do konce postního období - do Velkého pátku, na známý účet našeho sboru: 191 899 273/0600. (Do poznámky, zprávy dejte na co to je - "Diakonie".)


Budeme také později informovat, co se bude dít okolo Velikonoc. (Je plánovaná celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky).

Co se týče saláru: jsme vyzváni ke zvednutí jeho výše i z toho důvodu, že dochází k výpadku příjmů sboru z nedělních sbírek.

Myslím, že navržená opatření jsou rozumná. Vždyť zadávat příkazy již také většinou umíme z domova.


Rozloučím se s vámi všemi, jak se s námi loučívají zástupci synodní rady: Hlavu vzhůru!

Za sbor Ladislav Havelka, farář